Bibliotekfaglig ressurssenter i Nordland

Bodin videregående skole og maritime fagskole er bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland fylkeskommune

Ressurssenteret ble opprettet og lagt til Bodin videregående skole ved et vedtak i fylkesutvalget 13.08.1992, og har et tett samarbeid med skolene og utdanningsavdelingen v/Arne-Kjell Olsen og Niels Ivar Nicolaysen. Bibliotekfaglig ressurssenter skal jobbe for videre satsing på og utvikling av skolebibliotekene i videregående opplæring i Nordland.Leder for senteret er i dag Liv Idun Alstad, Bodin VGS.

Styringsgruppe

Ressurssenteret har en styringsgruppe som pr. i dag består av Reidun Sandvoll, Mosjøen vgs, John Beer Omland, Narvik vgs. og Liv Idun Alstad, Bodin vgs og Maritime fagskole. Styringsgruppa har fortiden ingen kontaktperson på utdanningsavdelingen.  Styringsgruppa er en viktig støtte og samarbeidspartner for ressurssenteret. Medlemmene skal delta i planlegging av møter og opplæringstiltak for bibliotekansatte i videregående skoler i Nordland, utarbeide høringssvar og drøfter saker av interesse og betydning for bibliotekene i vgs. Gruppa skal sørge for at Ressurssenteret  følger opp relevante nasjonale og lokale styringsdokumenter og planverk.

Strategisk plan til høring
Strategisk plan for skolebibliotekene i videregående skoler i Nordland 2016-19 (PDF, 987 kB) er en oppfølger av tidligere plan og er  for tiden ute på høring på de videregående skolene i Nordland. Planarbeidet har vært ledet av Ressurssenteret og disse har sittet i  plangruppa;
Arne-Kjell Olsen, Utdanningsavdelingen Nordland fylkeskommune,
Liv Idun Alstad, Bibliotekfaglig Ressurssenter Nordland og bibliotekleder ved Bodin vgs,
Irene Aaen, bibliotekleder vd Andøy vgs,
Ellen Torp, bibliotekleder ved Vest-Lofoten vgs,
Anja Aalvik, lektor og planlegger ved Brønnøysund vgs.
 
Fant du det du lette etter?