Oppgaver - Bibliotekfaglig ressurssenter

Klikk for stort bilde

Ressurssenterets oppgaver endrer seg i takt med bibliotekutvikling og reformer i skoleverket. Innføringen av Kunnskapsløftet med nye læreplaner og digitale læringsressurser har stått sentralt sammen med arbeide for forståelse for biblioteket som pedagogisk medspiller. Ressurssenteret har vært med i arbeidet med Regional bibliotekplan for Nordland og  arbeidet med Strategisk plan for bibliotek i videregående skoler i Nordland. 

Dette jobber ressurssenteret med
 • Sekretær for Ressurssenterets styringsgruppe
 • Veilede bibliotekansatte og andre ansatte i vgs i Nordland i biblioteksaker
 • Samarbeid med bibliotekene i vgs i Nordland om fellesløsninger
 • Samarbeid med fylkesbiblioteket om langsiktig bibliotekløp i det 13.årige skoleløpet
 • Samarbeide med Nord universitet i forhold til behov for opplæring i informasjonskompetanse
 • Arrangere kurs og møter for bibliotekarene i de videregående skolene i Nordland
 • Bistå  i forbindelse med kompetanseutvikling
 • Initiere prosjekter
 • Få fram bibliotekenes behov overfor it-avdelingen i Nfk i forbindelse med nye IT-løsninger/programmer
 • Plan – og utviklingsarbeid
 • Være høringsinstans
 • Tett samarbeid med Utdanningsavdelingen 
 • Koordinere sentral drift og felles katalog for 15 skoler