Maritime fag vg2

Klikk for stort bilde

Har du lyst til å jobbe på skip er dette veien å gå. Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist og maskinsjef eller matros, styrmann og kaptein. Du søker på vg2 maritime fag, inndelingen av matros/motormann skjer på skolen.

Klikk for stort bilde

Inntakskrav:
VG1 Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller VG1 Elektro. 

 

Motormann:
Har du lyst til å jobbe i maskinen på skip er dette veien å gå! Dette er første trinn på en utdannelse for å bli motormann, maskinist og maskinsjef.

 

Motormannen har sin arbeidsplass i maskinen på skipet og har som arbeidsoppgave å gå vakt i maskinen, assistere maskinistene og foreta vedlikehold på tekniske systemer og maskineriet om bord.

 

Matros:
Har du lyst til å jobbe på bro/dekk på skip er dette veien å gå! Dette er første trinn på en utdannelse for å bli matros, styrmann og kaptein. 

 

Matrosen har sin arbeidsplass på broen/dekket på skipet og har som arbeidsoppgave å gå brovakt, fortøye, laste/losse skipet, assistere styrmennene og vedlikeholde tekniske systemer på dekk.

 

Generelt:
Kurset tilfredsstiller kravene til (IMO) International Maritim Organization, STCW konvensjonen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) og går over 1 skoleår (10 mnd.)

 

Kurset inneholder i tillegg til ovennevnte fag ekskursjon på skip, Sikkerhetskurs (IMO 60) og en prosjekttur med hurtigruten. I løpet av kurset kommer Opplæringskontoret for Maritime Fag Nord (OMF-Nord) og informerer om maritim utdanning og ønsker for lærlingplass.

 

Etter fullført VG2 kurs får du tildelt lærlingplass. Lærlingtiden som foregår på et skip er 2 år og avsluttes med en fagprøve for motormann eller matros. Ved bestått fagprøve får du fagbrev som motormann eller matros og kan da søke deg inn på Maritim Fagskole og utdanne deg til maskinoffiser eller dekksoffiser (maskinist og maskinsjef eller styrmann og kaptein).

 

Læreplan med fag og timefordeling

 

Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no

 

Her kan du søke om opptak: vigo.no