Studiespesialisering – teknologi- og forskerlinje

Kjemiforsøk på Realfagsdagen - Klikk for stort bildeKjemiforsøk på Realfagsdagen Håvard Hilding  
 

Hva er en teknologi- og forskerlinje? 

Teknologi- og forskerlinja er en spennende og kreativ vei til studiekompetanse med full realfaglig fordypning. Du får en fagsammensetning som vil gjøre deg særlig godt kvalifisert til alle de ulike studiene som krever spesiell fordypning innenfor ulike realfag (spesiell studiekompetanse). I tillegg vil du som elev på teknologi- og forskerlinja få en kompetanse i vitenskapelig tenkning og metode som gir deg et fortrinn i alle videre studier. 

Teknologi- og forskerlinja er organisert slik at alle elevene der går i samlet klasse i de aller fleste timene gjennom hele det treårige løpet. Det legges opp til team-samarbeid rundt klassen og på tvers av de ulike fagene for å skape et godt læringsmiljø og for å styrke elevenes læring gjennom tverrfaglig samarbeid og utvidet kontakt med næringsliv og forskningsinstitusjoner.  

På teknologi- og forskerlinja forsøker vi på en god måte å integrere engelsk i realfagsundervisningen for å gi elevene et godt grunnlag for videre studier der dere vil møte engelsk både i faglitteratur og som arbeidsspråk. Ulike ekskursjoner er en integrert del av opplæringen på alle trinn. 

 

Hvilke fag har du på teknologi- og forskerlinja? 

I tillegg til fellesfagene, som er de samme som på vanlig studiespesialisering, har elevene på teknologi- og forskerlinja følgende obligatoriske programfag: 

Vg1:  Teknologi og forskningslære 1 
Vg2:  Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1 
Vg3:  Teknologi og forskningslære 2 

I tillegg til fellesfagene og de obligatoriske programfagene kan du velge ett ekstra programfag på vg2. På vg3 kan du velge å fordype deg videre innenfor ett eller flere av de realfagene du har hatt på vg2 (R2, FY2, KJ2, BIO2, IT2) eller du kan velge andre programfag som f.eks. fordypning i fremmedspråk. 

 

Hvorfor velge teknologi- og forskerlinja? 

På forskerlinja vil du: 

 • få lære realfag på en virkelighetsnær og inspirerende måte 

 • få lære på ulike arenaer, bl.a. via hospitering og ekskursjoner til bedrifter og institusjoner utenfor skolen 

 • få inspirasjon og nyttig kunnskap fra skolens samarbeidspartnere 

 • få bedre grunnlag for ditt videre karrierevalg 

 • få mulighet for å utvide din engelskkompetanse direkte rettet mot realfagene 

 

Du vil oppleve: 

 • å tilegne deg kunnskaper i nær kontakt med arbeidslivet 

 • å kombinere krevende teori med praktisk arbeid 

 • å utfordre dine kreative og utforskende evner og lære å samarbeide med andre 

 • å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier 

 

Teknologi- og forskerlinja kan være noe for deg dersom: 

 • du har interesse og engasjement for realfagene 

 • du har et godt, faglig grunnlag i matematikk og naturfag 

 • du er nysgjerrig, kreativ og har evner til samarbeid og selvstendighet 

 • du liker at det blir stilt krav til deg og har lyst til å strekke deg litt lenger 

 

Avdelingsleder