Studiespesialisering – teknologi- og forskerlinje

Kjemiforsøk på Realfagsdagen - Klikk for stort bildeForskerlinjen ved Bodin videregående skole ble opprettet skoleåret 2014/15 er et tilbud til elever som ønsker spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag.
 

Hva er en forskerlinje?

Forskerlinjen vil gi deg studiekompetanse med en fagsammensetning som vil gjøre deg særlig godt kvalifisert til å søke alle de ulike studiene som krever spesiell fordypning innenfor ulike realfag (spesiell studiekompetanse). 

Fagkombinasjonene på forskerlinjen vil gi deg maksimalt antall tilleggspoeng, noe som kan være godt å ha med seg dersom du skal søke deg videre på studier der det er stor konkurranse om plassene og høye inntakspoeng. I tillegg vil du som elev på forskerlinjen få en kompetanse i vitenskapelig tenkning og metode som gir deg et fortrinn i alle videre studier.

Organisering

Forskerlinjen er organisert slik at elevene der går i samlet klasse i de aller fleste timene gjennom det treårige løpet, samtidig som de får tilbud om full fordypning innenfor realfagene.  

Det vil legges opp til teamsamarbeid rundt klassen og de ulike fagene for å skape et godt læringsmiljø og for å styrke elevenes læring gjennom tverrfaglig samarbeid og utvidet kontakt med næringsliv og forskningsinstitusjoner, deriblant Universitetet i Nordland. 

På forskerlinjen vil man også integrere engelsk i undervisningen i realfag for å gi elevene et godt grunnlag for videre studier der de vil møte engelsk både i faglitteratur og som arbeidsspråk.

Fylkestilbud

Forskerlinjen ved Bodin videregående skole vil være et fylkestilbud.  Det innebærer at elever fra hele Nordland fylke kan søke om å bli tatt inn på dette tilbudet, uavhengig av hvilken skoleregion de ellers tilhører.

Hvorfor velge forskerlinjen?

På forskerlinjen vil du:

 • få lære realfag på en virkelighetsnær og inspirerende måte
 • få lære på ulike arenaer, bl.a. via hospitering og ekskursjoner til bedrifter og institusjoner utenfor skolen
 • få inspirasjon og nyttig kunnskap fra skolens samarbeidspartnere
 • få bedre grunnlag for ditt videre karrierevalg
 • få mulighet for å utvide din engelskkompetanse direkte rettet mot realfagene

Du vil oppleve:

 • å tilegne deg kunnskaper i nær kontakt med arbeidslivet
 • å kombinere krevende teori med praktisk arbeid
 • å utfordre dine kreative og utforskende evner og lære å samarbeide med andre
 • å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier

Forskerlinjen kan være noe for deg dersom:

 • du har interesse og engasjement i forhold til realfagene
 • du har et godt faglig grunnlag i matematikk og naturfag
 • du er nysgjerrig, kreativ og har evner til samarbeid og selvstendighet
 • du liker at det blir stilt krav til deg og har lyst til å strekke deg litt lenger

Les mer om teknologi og forskerlinjen

Tekst: Katrine Kalvig, avd.leder studiespes.  

 

Avdelingsleder