Studiespesialiserende utdanningsprogram

Studiespesialisering er det største utdanningsprogrammet på Bodin med til sammen ca. 360 elevplasser inkludert teknologi- og forskerlinja. Vi har et mangfoldig fagtilbud med engasjerte elever og gode resultater.

Klikk for stort bilde

Studiespesialisering er et allsidig, teoretisk utdanningsprogram der du har mulighet for å skaffe deg såvel generell som spesiell studiekompetanse avhengig av hvilke fagkombinasjoner du velger. Studiespesialisering gir deg spesielt gode muligheter for å sette sammen valgfrie programfag ut fra dine egne interesser og framtidig studieønsker. Her får du mulighet til å velge de fagene som kreves for å komme inn på studier med spesielle fagkrav (spesiell studiekompetanse) dersom du har planer om det, eller du kan velge programfag ut fra interesse og for å bli litt bedre kjent med ulike fagområder slik at du har et bedre grunnlag for å velge retning for studier etter videregående.  

 

Studiespesialiserende utdanningsprogram gir alt i alt det beste grunnlaget for et bredt tilbud av videre studier ved universiteter og høgskoler. Studiespesialisering, inkludert teknologi- og forskerlinja, er det eneste 3-årige utdanningsprogrammet som gir deg fulle muligheter til å velge alle programfagene som kreves for å kunne studere til å bli f.eks. lege, tannlege eller ingeniør. 

 

Elevene på avdeling for studiespesialisering på Bodin trives svært godt både sosialt og faglig. I det daglige arbeidet i klassene legger vi vekt på å skape et positivt arbeidsmiljø gjennom trivsel, faglig utvikling og teoretisk fordypning. Derfor passer dette utdanningsprogrammet svært godt for deg som ønsker å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole. 

 

Fagvalg 

På studiespesialisering vg2 og vg3 skal elevene ha undervisning i valgfrie programfag ca. 15 timer pr. uke med fordypning enten i realfag eller i språk/samfunnsfag.  Bodin vgs tilbyr for øyeblikket fordypning innenfor følgende programfag: 

Programområde realfag: 

Biologi 
Fysikk 
Informasjonsteknologi 
Kjemi 
Matematikk R (realfaglig) 
Matematikk S (samfunnsfaglig) 
Teknologi og forskningslære (gjelder kun elever på teknologi- og forskerlinja) 

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi: 

Internasjonal engelsk 
Samfunnsfaglig engelsk 
Tysk 
Fransk 
Spansk 
Historie og filosofi 
Psykologi 
Sosiologi og sosialantropologi 
Politikk og menneskerettigheter 
Sosialkunnskap 
Rettslære 
Økonomistyring 
Økonomi og ledelse 

Valgfrie programfag fra andre programområder: 

Bodin vgs er en skole med flere ulike studieforberedende utdanningsprogram og det gir oss mulighet til å tilby de studieforberedende elevene våre valgfrie programfag på tvers av de utdanningsprogrammene skolen tilbyr. Dersom du ønsker å gå studiespesialiserende program, men samtidig er aktiv i en idrett eller gjerne vil gjøre noe mer praktisk-estetisk ved siden av de teoretiske fagene, så vil det være mulig for deg å velge fag som toppidrett, breddeidrett eller foto og grafikk i tillegg til programfagene du trenger fra programområdet du har valgt.   

Presentasjon om fagvalg (PPT, 441 kB)Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no

Her kan du søke om opptak: vigo.no

 
 
 
Tekst: Katrine Kalvig
Avdelingsleder
Avdelingsleder