IKT-service, VG2

Innenfor programområdet Service og samferdsel tilbyr Bodin vg2 IKT-service. Du kan søke IKT-service uansett hvilket utdanningsprogram du har valgt på vg1.

Velger du utdanning innen IKT-service, har du mange muligheter etter endt utdanning. Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.
 

Sentrale arbeidsområder er:

  • drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
  • informasjonssikkerhet
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
  • rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
  • service og brukerstøtte
 

Hvilke egenskaper har du som går på IKT-service?

  • du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre.
  • gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig, samt at du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte.
  • du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Har du noen spørsmål?

Kontakt faglærer Raymond Andreassen.
 
 
Velkommen til et spennende utdanningsprogram!
 
 
 
Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no
 
Her kan du søke om opptak: vigo.no 
 
 
 
 
Adjunkt
Avdelingsleder