Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse er et valg for deg som ønsker å studere videre etter yrkesfaglig utdanning.

Du kan ta Påbygging til generell studiekompetanse hvis du har:
•    fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram 
•    oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev)

Fullført Vg3 Påbygging gir generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse får du mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Merk at enkelte studier krever spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag. Denne valgmuligheten har du ikke på Vg3 Påbygging. Men dersom du har stor arbeidskapasitet, kan du lese på egenhånd og melde deg opp til privatisteksamen i tillegg i disse fagene. Sjekk om det studiet du vil inn på har krav til fordypning i spesielle fag.

På ordinær Vg3 Påbygging har du 30 timer i uka, og dette er for deg som ikke har fag- eller svennebrev.
25 timer i uka er obligatoriske fag:
•    Norsk 10 timer
•    Historie 5 timer
•    Matematikk 5 timer
•    Naturfag 3 timer
•    Kroppsøving 2 timer
I tillegg til de obligatoriske timene er det 5 timer i uka med valgfritt programfag. Du får informasjon om hvilke fag du kan velge mellom ved skolestart.

Dersom du har oppnådd fagbrev eller svennebrev er det kun fagene norsk, historie, matematikk og naturfag du trenger å ta, altså til sammen 23 timer i uka.

På Bodin tilbyr vi begge varianter. Du søker om opptak via Vigo og søknadsfristen er 1. mars (eventuelt 1. februar for søknad på grunnlag av særskilte behov). 
 

Avdelingsleder