Kunst, design og arkitektur

Utsmykking til Parkenfestivalen  - Klikk for stort bilde

Fra høsten 2016 endrer studiespesialisering med formgiving navn til kunst, design og arkitektur. Elever som allerede har startet på studiespesialisering med formgiving skal fullføre sitt utdanningsløp etter gammel læreplan. Du finner mer informasjon om endringene hos utdanningsdirektoratet.

Kulltegning  - Klikk for stort bilde Scenografi og kostyme  - Klikk for stort bilde Jobber med skulptur - Klikk for stort bilde

Er du interessert i teorifag?
Er du også interessert i kunst, design og arkitektur?
Ønsker du studiekompetanse?

Da er kanskje studieforberende med kunst, design og arkitektur noe for deg. I programfagene er det skapende arbeidet med teknikker og materialer i fokus.
 
I programfagene i kunst, design og arkitektur arbeider du med tegning, maling, digital- og 3-dimensjonal formgiving i ulike materialer og kunst- og kulturhistorie.
 
 

Obligatoriske moduler:

Det er to obligatoriske moduler som går over tre år, til sammen 10 timer i uken. Praktisk skapende arbeid er i fokus i alle fagene.
 

Kunst og visuelle virkemidler 1- 2- 3

Hovedområdene i kunst og og visuelle virkemidler er tegning, form, farge, materialer og kunst- og kulturhistorie.
 

Design og arkitektur 1- 2- 3

Hovedområdene i design og arkitektur er produktutvikling, materialer, tegning, konstruksjon, modeller og designteori.
 

Valgfrie moduler etter ny læreplan:

Blir iverksatt fra høsten 2017. Bodin vil tilby to av disse alternativene: arkitektur og samfunn, design og bærekraft, foto og grafikk og kunst og skapende arbeid.
 
 
 

Valgfrie moduler etter gammel læreplan:

Elevene kan også ta valgfrie programfag innen programområde for formgivingsfag. Skolen tilbyr følgende 5-timers programfag innen programområde for formgivingsfag.
 

Trykk og foto

Hovedområdene i trykk og foto er det grafiske utrykk, foto og samfunn. Digitalt foto og tradisjonelle grafiske metoder står sentralt i trykkeprosesser og reproduksjon av motiver.
 

Scenografi og kostyme

Hovedområde omfatter scenerom, kostyme og stilhistorie. Det står scentralt å planlegge scenerom, designe kostymer, rekvisitter og å sette seg inn i stiluttrykk til møbler og klær.
 
 
 
Nærmere omtale av programområdet finner du på VILBLI.no
 
Her kan du søke om opptak: vigo.no
 
 
 
Fant du det du lette etter?