Idrettsfag

ID har slått leir. Lavvoer og snøhuler

Idrettsfag er for deg som ønsker å være i aktivitet i tillegg til å studere allmenne fag. Utdanningsprogrammet for idrettsfag gir generell studiekompetanse og dermed et godt grunnlag for en rekke studier ved universiteter og høgskoler.

Bodin er en av landets større idrettsfagskoler, og tilbyr et stort utvalg av fordypningsidretter og valgfrie programfag ut fra elevgruppens valg. Det tas inn 2 klasser som fordeles på 4 treningsgrupper. Skolen har lærere og trenere med toppidrettsutdanning og erfaring, og samarbeider nært med idrettslag  og organisasjoner i skolens inntaksområde.

 

Våre idrettsanlegg

Vi holder til på Mørkved i moderne lokaliteter og med egen 25 m svømmehall. Løypenettet i Bodømarka og Mørkvedlia idrettspark  med haller, kunstgressbane og friidrettsarena ligger i direkte tilknytning til skolens egen bygningsmasse. Skolen har et nyetablert uteområde med basketbane og sandvolleyanlegg. Fordypningsgruppene i fotball og håndball benytter i tillegg Nordlandshallen og Bodøhallen, mens våre alpin/snowboard-elever er faste brukere av anleggene i Vestvatn,  Sulitjelma og Valnesfjord.

 

FagligIdrettsfagklasse 2A ved Bodin avslutter skoleåret 2008/09 med brettseiling. - Klikk for stort bildeIdrettsfagklasse 2A ved Bodin avslutter skoleåret 2008/09 med brettseiling. Kjell-Gunnar Brenna tilbud

Faget Aktivitetslære står sentralt innenfor utdanningsprogrammet. 5 uketimer vil være felles for alle idrettselever. Man gjennomgår et utvalg av idretter og aktiviteter, basistrening og friluftsliv. Fra og med skoleåret 2014-2015 tilbyr skolen egne fordypningsgrupper for følgende idretter:
  • Fotball med egne grupper i Toppidrett og Breddeidrett
  • Håndball  i Toppidrett og Breddeidrett
  • Alpint/snowboard  i Toppidrett og Breddeidrett
  • Langrenn og utholdenhetsidrett ( svømming/sykkel) i Toppidrett.
Øvrige særidretter og friluftsliv organiseres i sammenholdte grupper. Toppidrett vektlegger èn idrett, mens Breddeidrett vektlegger minimum to. Idettseleven vil kunne velge fra 2 til 4 aktivitetsøkter/treningsøkter pr.uke hvert år. Øktene er organisert i dobbeltimer eller trippeltimer. Det er mulig å skifte fordypningsidrett underveis i studieprogrammet (fra år til år). For elever som har en bredere målsetting enn toppidrettsfaget, er skolen en vesentlig aktør innenfor treningsledelse og utdanning av instruktører. Elevene gis bred arrangementserfaring og skolen er en vesentlig bidragsyter i lokalmiljøet.

 

Friluftsliv

Tilbudet innenfor friluftsliv er variert og omfattende, og skolen er sentralt plassert med direkte tilknytning til Bodømarka med sitt omfattende tur- og løypenett. Klassene gjennomfører minimum èn friluftslivtur med utendørs overnattinger i hver termin.

 

Programfag til valg

Bodin tilbyr toppidrett, breddeidrett, friluftsliv, lederutvikling og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram. Det tas forbehold om oppstart for enkelte valgfrie programfag som krever en viss søkning før igangsetting.

 

Tilbud til elever på andre utdanningsprogram

Ved Bodin vil også elever fra andre studieforberedende programmer kunne velge fagene Toppidrett og Breddidrett. Dette gir to dagtreninger i tillegg til kroppsøvingsfaget pr.uke.

 

Søknad på idrettslige kriterier

Inntil 50% av søkerne til VG1 kan oppnå tilleggspoeng  på grunnlag av dokumenterte ferdigheter. Dette søkes på eget skjema og leveres parallelt med ordinær søknad til Inntakskontoret i Nordland.

 

Når du har fått skoleplass hos oss

Etter inntaksmelding  (fra Inntakskontoret) i juli måned vil du få sendt registreringsskjema (fra Bodin) med valg av idretter og treningsgrupper/klasse. Husk å svare innen fristene!

 

Læreplan

Fag og timefordeling (PDF, 26 kB) - kan være litt ulik fra skole til skole. Denne gjelder bare for Bodin.

Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no

Her kan du søke om opptak: vigo.no
 

 

Tekst og bilder: Kjell Gunnar Brenna.
 
 

 

Fant du det du lette etter?
Adjunkt m/tilleggsut