Idrettsfag

Klikk for stort bildeID har slått leir. Lavvoer og snøhuler

Idrettsfag er for deg som ønsker en aktiv og variert skolehverdag. Du oppnår generell studiekompetanse samtidig som du får trene hver dag. Du får en kombinasjon av praktiske og teoretiske idrettsfag, og du får drive med idretten din og prøve mange andre aktiviteter.

Skolen har lærere og trenere med bred idrettslig utdanning/erfaring og toppidrettserfaring, og samarbeider nært med idrettslag og organisasjoner i skolens inntaksområde.

Klikk for stort bilde

Bodin vgs er sertifisert som Ren skole av Antidoping Norge. Vi forplikter oss dermed til å styrke og synliggjøre skolens forebyggende innsats mot doping.

Idrettsfag på Bodin er kjent for trygt og godt sosialt miljø, og våre elever oppnår meget gode faglige resultater. 

Faglige tilbud  

Idrettsfag gir en helhetlig idrettsfaglig utdanning. Det vil si at du både lærer om idrett, helse og trening. 

Felles programfag

De obligatoriske programfagene er aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Aktivitetslære er et praktisk fag hvor du får opplæring i mange ulike idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv. Vi drar på to friluftslivturer i året med forskjellige typer overnatting. Du lærer om sikker ferdsel i naturen, og hvordan du skal samarbeide med andre i utfordrende situasjoner.

Idrett og samfunn og treningslære er mer teoretiske fag, men knyttes opp mot praktiske fag og vil dermed gi deg en solid plattform for videre utvikling i idretten din. 

I faget treningsledelse skal du lære deg hvordan du skal lede ulike grupper i forskjellige aktiviteter. Du lærer også å planlegge og gjennomføre store arrangement, for eksempel Tinestafetten og den årlige futsalturneringen der alle videregående skoler i Nordland er invitert.

Valgfrie programfag 

Hos oss kan du velge mellom toppidrett og breddeidrett. 

Toppidrett er for deg som har ambisjoner om å utvikle deg som idrettsutøver på et høyt regionalt eller nasjonalt nivå. Innenfor toppidrett tilbyr vi fotball, håndball og utholdenhetsidretter som langrenn, friidrett og orientering. Dersom du driver med en annen idrett på høyt nivå, lager vi opplegg i samarbeid med treneren/klubben din slik at du får best mulig utbytte av toppidrettstimene på skolen. Lærerne er involverte i å vurdere din totalbelastning og utvikling gjennom å samarbeide med treneren/klubben din.

Breddeidrett er for deg som er glad i idrett og aktivitet, men ikke ønsker å spesialisere treningen mot en idrett. I breddeidrett vil du ha en fordypningsidrett, men i tillegg vil gruppen prøve ut ulike aktiviteter. For eksempel vil alpingruppen trene mye turn og akrobatikk, og fotballgruppen vil også fordype seg i badminton og volleyball. I breddeidrett vil du legge grunnlaget for en allsidig idrettsglede du kan ta med deg etter utdanningen.   

Fellesfag

I tillegg har du fellesfagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, engelsk, fremmedspråk, historie, religion og etikk.  Du kan også velge noen fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

Tilbud til elever på andre utdanningsprogram

Ved Bodin vil også elever fra andre studieforberedende programmer kunne velge fagene Toppidrett og Breddidrett. Dette gir to dagtreninger i tillegg til kroppsøvingsfaget pr.uke.

Søknad på idrettslige kriterier

Inntil 50% av søkerne til VG1 kan oppnå tilleggspoeng på grunnlag av dokumenterte ferdigheter. Du må da være aktiv utøver og må som et minstekrav konkurrere på høyt regionalt nivå. Dette søkes på eget skjema. Skjemaet og dokumentasjonen sendes skolen du har som første ønske innen søknadsfristen 1. mars. Er det noe du lurer på så kontakt skolen.

Når du har fått skoleplass hos oss

Etter inntaksmelding (fra inntakskontoret) i juli måned vil du få sendt registreringsskjema (fra Bodin) med valg av idretter. Husk å svare innen fristene!

Våre anlegg

Vi holder til på Mørkved med moderne lokaliteter og teknisk utstyr. 
•    Egen 25 m svømmehall
•    Dobbel gymsal med alt utstyr
•    Styrkerom
•    Spinningsal
•    Dansesal med speilvegger
•    Mørkvedhallen
•    Turnhallen på Mørkved
•    Mørkvedlia kunstgressbane
•    Løpebanen på Mørkved
•    Bodø Spektrum (Håndball)
•    Nordlandshallen (Fotball)
•    Alpinanlegget i Vestvatn (Alpint/Snowboard)
•    Bodømarka
 

Læreplan med fag og timefordeling

Avdelingsleder