Helse- og oppvekstfag

Har du lyst til å arbeide innenfor oppvekst, helse- og sosialsektoren - for eksempel i barnehage, på et tannlegekontor eller med eldre og funksjonshemmede? -da er kanskje helse- og oppvekstfag en studieretning for deg.

Klikk for stort bilde

Helse og oppvekstfag ved Bodin har tre vg1 klasser og en vg2 - klasse; barne- og ungdomsarbeider.

 

Vi jobber med fagene på mange ulike og spennende måter, og varierer mellom praktiske og teoretiske oppgaver, samt diskusjonstorg.

 

For å arbeide i denne sektoren er det viktig at du bryr deg om, og kan ta hensyn til andre mennesker med ulike behov. I opplæringen får du blant annet grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om kroppens oppbygning og funksjon, førstehjelp, forebyggende helsearbeid, kostlære, hygiene, kommunikasjon og samhandling. Du vil også jobbe mye med å forberede deg til de ulike yrkene innen oppvekst, helse og sosialsektoren. Fellesfagene er norsk, engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving.

Høsten 2011 ble Bodin Livsglede for eldre skole. Det betyr at elevene får være med å arrangere aktiviteter som gir livsglede i hverdagen til eldre i Bodø.

 

I faget prosjekt til fordypning er vg1 elevene i praksis ca. 14 dager pr. termin, de fleste i barnehager og aldershjem.

Vg2 barne- og ungdomsarbeider
Ved vg2 barne- og ungdomsarbeider forbereder du deg til å arbeide med barn og ungdom. Du lærer å legge forholdene til rette, slik at barn og ungdom vil bli ivaretatt på en god og trygg måte. Som framtidig barne og ungdomsarbeider er du med og lager forestilling og aktivitetsdager for barn. Det er to praksisperioder i løpet i løpet av skoleåret ca. 14 dager per termin.
 
Læreplan med fag og timefordeling

Nærmere omtale om programområdet finner du på vilbli.no

Her kan du søke om opptak: vigo.no

 

Dersom du ønsker å studere videre på høgskole eller universitet kan du etter vg2 eller etter fullført læretid ta påbygging til generell studiekompetanse.Tekst: Eldri Onshus

Avdelingsleder Idrettsfag/ Helse- og oppvekstfag