Vg2 Data og elektronikk

Velger du utdanning innen data og elektronikk VG2, har du en rekke muligheter etter endt utdanning.

Samfunnet er i stadig høyere grad blitt avhengig av en rekke data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur. Data og elektronikk skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i alt fra enkelt brukerutstyr som PC og mobiltelefon til avanserte kommunikasjons- og navigasjonssystemer. For at systemer og infrastruktur skal være velfungerende og stabile, er det viktig at installasjon og vedlikehold blir utført av kvalifiserte fagfolk.

 

Data- og elektronikk skal fremme evnen til systemforståelse og helhetstenkning i kombinasjon med detaljkunnskap og vurderingsevne. Programfagene skal utvikle evnen til nyskaping, kreativitet og omstilling. Data- og elektronikk skal også fremme sikkerhetsforståelse, forståelse av informasjonssikkerhet og evne til å se konsekvenser av faglige valg i helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv. Programfagene skal øke bevisstheten om miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.

 

Opplæringen legger vekt på refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til arbeid med data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur. Sikkerhetsforståelse og anvendelse av regelverk er sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen fremmer selvstendighet og samarbeid med andre, innenfor og utenfor eget fagområde.

 

Videre legges det vekt på kundebehandling og serviceinnstilling og på evne til å kommunisere med brukere, supportpersonell og kolleger. Kvalitet, nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal også være sentrale faktorer.

 

Yrker som bygger på Vg2 data og elektronikk:

Dataelektroniker

Produksjonselektroniker

Romteknolog

Telekommunikasjonsmontør

 

Velkommen til et spennende utdanningsprogram!

 

Læreplan med fag og timefordeling

 

Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no

 

Her kan du søke om opptak: vigo.no

 

Dersom du ønsker å studere videre på høgskole eller universitet kan du etter vg2 eller etter fullført læretid ta påbygging til generell studiekompetanse.

 

Avdelingsleder