Automatisering VG2

Klikk for stort bilde

Velger du utdanning innen automatisering, har du en rekke muligheter etter endt utdanning.
 
Automatikerfaget er et montasje-, service- og vedlikeholdsfag som innebærer å kunne vurdere og løse tekniske driftsproblemer i automatiske prosesser, maskiner og anlegg.
 
Automatikere arbeider i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som installerer, bygger, reparerer og vedlikeholder automatiserte prosess-systemer og maskiner.
 
Automatikerens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer.
 
Automatikeren har et særlig ansvar for å utforme systemene med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet skal utføres i samsvar med lover, forskrifter og regler som er gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet, arbeidstilsynet og andre offentlige kontrollorganer.
 
Automatikere jobber med automatiseringssystemer og med elenergisystemer.
 
Sentrale arbeidsområder er:
 
      Vedlikehold av teknisk produksjonsutstyr
      Tekniske forbedringer i produksjonen
      Montere og driftsette nye anlegg
      Programmere styresystemer
      Konfigurere skjermstyringer
 
Automatikeren samarbeider med andre faggrupper som har ansvar for drift og vedlikehold av prosess- og produksjonsanlegg. Automatikeren feilretter, optimaliserer og bistår med å utforme automatiseringssystemene slik at de passer brukerens behov. Det er derfor viktig at automatikeren forstår og tar hensyn til brukernes behov.
 
Velkommen til et spennende utdanningsprogram!

 
 
Nærmere omtale av programområdet finner du på vilbli.no
 
Her kan du søke om opptak: vigo.no

 
Avdelingsleder