Utdanningsprogram oversikt

Bygging av skipsmodell i Teknologi- og forskningslære

Forskerlinjen vil være et studiespesialiserende utdanningstilbud der det legges særlig vekt på å utvikle elevenes faglige nysgjerrighet, kreativitet og tverrfaglige forståelse, og der teknologi og forskning er sentrale elementer.