Videregående sikkerhetsopplæring 80t (VSO)

Kurs for dekks- og maskinoffiserer, samt andre som er utpekt til leder for beredskapsfunksjoner om bord på skip.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.