Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip 35t (SMS 35t)

Begrenset Sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300
i fartsområde 1.

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip er beregnet for mannskap på:
a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter
b. lasteskip med bruttotonnasje under 500
c. lasteskip i fartsområder til og med liten kystfart
d. passasjerskip med passasjersertifikat for 12 eller færre passasjerer

 

For mer info, klikk på kurset i kalenderen under.