Oppgraderingskurs for skipsoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Oppgraderingskurs for dekks- og maskinoffiserer som mangler minimum 12 måneder fartstid de siste 5 årene.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.