Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering 16t (GSO oppdatering)

Oppdateringskurs for mannskap som er ansatt om bord på skip, som en del av skipets besetning.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.