Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering 20t (GSF 20t)

Oppdateringskurs for personell på fiskefartøy

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.