Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere 50t (GSF 50t)

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.