Begrenset sikkerhetsopplæring for skip 30t (BSO 30t)

Begrenset Sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300
i fartsområde 1.

Siden Sjøfartsdirektoratet har foreslått endringer i krav til sikkerheitsopplæring for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart og på skip uten passasjersertifikat som kan føre 12 eller færre passasjerer blir følgende sikkerheitskurs/-opplæring akseptert i en overgangsperiode:

  • grunnleggjende sikkerheitskurs,
  • begrensa sikkerheitskurs eller
  • grunnleggjende sikkerheitsopplæring for fiskere.

Disse kravene er gjeldende fram til endringene i kvalifikasjonsforskriften trer i kraft.

For mer info, klikk på kurset i kalenderen under.