Liten HMOB og Konvesjonell livbåtkurs

Kurs for personell som har en beredskapsfunksjon på installasjonens livbåt eller HMOB-båt. 

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.