Grunnleggende sikkerhetskurs

Kurs for sokkelarbeidende personell. Alt personell som skal arbeide på innretninger til havs, skal ha gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring, GSK eller tilsvarende likeverdig opplæring.

 

For mer info, klikk på ett av kursene i kalenderen under.