Maritim fagskole

Skipsoffisersutdanning i Maritim fagskole.

Norsk fiskeri og skipsfart har stort behov for kompetente skipsoffiserer, både på dekk og i maskinen. Maritim næring er blant Norges største eksportnæringer, og norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden. Den dekker alt fra store skip som krysser de syv hav, til fiskeri, offshorevirksomhet og transport av gods og passasjerer.

Bodin videregående skole og maritime fagskole kan tilby utdannelse både i Nautiske fag (styrmann/kaptein, klasse D4 til D1) og Skipsteknisk drift (maskini st/chief, klasse M4 til M1).  Utdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Søk Maritim fagskole
Du søker om opptak via Vigo. Velg fagskoleutdanning og logg deg inn med MinID. Her skal du også laste opp dokumentasjon under vedlegg. Les mer om MinID her.
  
Fant du det du lette etter?
Avdelingsleder