Maritim fagskole

DnV logo Maritime academy - Klikk for stort bilde

Skipsoffisersutdanning i Maritim fagskole.

Simulator attmed kai - Klikk for stort bilde

Norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden og dekker alt fra store skip som krysser de syv hav, til fiskeri, offshorevirksomhet og transport av gods og passasjerer. Maritim næring er blant Norges største eksportnæringer.

Norsk fiskeri og skipsfart har stort behov for kompetente skipsoffiserer, både på dekk og i maskinen.


Bodin videregående skole og maritime fagskole kan tilby utdannelse både i Nautiske fag (styrmann/kaptein, klasse D4 til D1) og Skipsteknisk drift (maskinist/chief, klasse M4 til M1).  Utdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

 
 
Søk Maritim fagskole
Du søker om opptak via Vigo. Velg fagskoleutdanning og logg deg inn med MinID. Les mer om MinID her.
 
For mer informasjon, opptakskrav og søknadskjema, se på sidene til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen.
  
Fant du det du lette etter?
Avdelingsleder
Maritime og mekaniske fag