Utlån og utleie av skolens lokaler

12176267_10153524793040218_1348747874_o.jpg - Klikk for stort bilde

 Det er mulig å låne eller leie skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv. Bodin videregående skole og maritime fagskole skal være en ressurs for lokalsamfunnet på Mørkved og for frivillige orginisasjoner.

 

Reglement for lån og utleie av lokalene til Bodin videregående skole og maritime fagskole gjelder fra 1. august 2016.

Hvem kan søke?

Elevorganisasjoner, frivillige organisasjoner og ansatte ved Bodin videregående skole og maritime fagskole.

 

Hvem kan låne lokaler gratis? 

Elevorganisasjoner og frivillige organisasjoner med tilskudd etter Lov om voksenopplæring har rett til å låne undervisningslokaler vederlagsfritt på hverdager inntil kl. 21.

 

Hva koster det å leie?

Bodin videregående skole og maritime fagskole kan ikke belaste leietaker for annet enn faktiske kostnader til renhold, tilsyn og eventuelt svinn (knuste kopper og fat). Bygg og lokaler er forskjellige og tidsbruk for renhold og tilsyn varierer. Skolen har beregnet en sats for å utfør renhold og tilsyn:

Leie av kantine kr. 3500 og kr. 1000 for kjøkkenet pr. dag/kveld. I tillegg kommer et depositum på kr. 500 som skal dekke eventuelt svinn.

Leie av gymsal kr. 300 pr. time

Leie av personalrom (gjelder kun for ansatte ved Bodin vgs og maritime fagskole) kr 1100 pr. dag/kveld, kr. 1500 pr. dag/kveld inkludert fat og kopper fra kantina. I tillegg kommer et depositum på kr. 500 som skal dekke evetuelt svinn.

Leie av kjøkken på Helse og oppvekst er gratis for ansatte ved Bodin vgs og maritime fagskole, kr 1500 pr. dag/kveld for lag og foreninger. I tillegg kommer et depositum på kr. 500 som skal dekke eventuelt svinn.

Leie av klasserom kr. 100 pr. time

Leie av auditorium kr. 200 pr. time

Leie av basseng avtales med Bodø kommune, telefon 75 55 60 52 eller e-post: postmottak@bodo.kommune.no. Kontaktperson er Rune Lund Sommerseth. Lørdag etter kl. 12 og søndag hele dagen kan bassenget leies ut for kr. 500 pr. time. Leietakere må ha godkjent livredningsprøve og følge reglement for bruk av bassenget.

 

Til hvilke tidspunkt kan man låne eller leie lokaler? 

Det er mulig å låne eller leie lokaler etter kl. 16 og fram til kl. 21 på hverdager, begrenset til undervisningsåret. Lørdag og søndag fra kl. 08 og fram til kl. 23.

 

Søknad

Den som søker om utlån eller utleie må fylle ut elektronisk søknadsskjema. Alle søkere må være over 18 år. Søknaden må være sendt inn minimum 2 uker før utlån og utleie.

 

Regler for utlån og utleie av lokaler på Bodin videregående skole og maritime fagskole (DOCX, 14 kB)

 

Andre spørsmål? Ring skolens sentralbord, telefon 75 65 10 00.

Publisert av Therese Einvik. Sist endret 04.11.2016 14:41
Fant du det du lette etter?