Solidaritetsaksjonen

Klikk for stort bildeSkoleåret 2014-2015 bestemte elevene på Bodin seg for å organisere en egen solidaritetsaksjon i stedet for å delta i Operasjon Dagsverk. Dette ble vedtatt ved avstemming våren 2013. Aksjon ble også gjennomført skoleåret 2015-2016, mens i 2016-2017 deltok skolen i Operasjon Dagsverk. I år har elevene bestemt seg for å gjennomføre sin egen aksjon igjen. Inntektene fra solidaritetsaksjonen går til barnehagen Centro Infantil Norway i Ecuador. Denne er startet og driftet av Roberto Diaz, en av lærerne på Bodin. Roberto er selv fra Ecuador og ønsket å gjøre noe for å bedre situasjonen for fattige barn.

Årets aksjon

Aksjonen foregår over et lengre tidsrom. Det er satt ned en komite av elever som skal stå for den overordnede organiseringen, men det er opp til de enkelte avdelingene og klassene å velge hva de skal gjøre. Målet med aksjonen er ikke bare å tjene penger, men også skape et engasjement og lære noe om hvordan barn har det i Ecuador. 

I år er fristen for å ha gjennomført aksjonen satt til 23. mars. Kontakt Henrik Gagnum for å levere innsamlede penger til aksjonen.  

Ecuador:

I Ecuador bor det ca 14 millioner mennesker, og av disse er ca 4 millioner fattige (UNESCO). Det er mer og mer vanlig at begge foreldrene i en familie er i lønnet arbeid, noe som skaper et enormt behov for barnehageplasser. Statlige barnehager er dessverre bare en oppbevaringsplass, mens private barnehager tilbyr mer. Mange fattige har hverken råd til privat eller statlig barnehage og forlater barna hjemme alene. Bydelen «La Comuna en Quito», som er Robertos bydel, har mye fattigdom og manglet et godt barnehagetilbud.

Barnehagen:

Ideen til barnehagen kom til Roberto etter et kort vikariat i en barnehage i Trondheim. Ved å gi barn en god barnehage og en god start på livet ønsker han å gi noe tilbake til sitt land og gi flest mulig barn et grunnlag for å ta utdannelse. I 2007 ble 1. etasje i Centro Infantil Norway bygd. Det var da plass til 15 barn og 1 lærer. Alt var finansiert at Robertos sparepenger. I 2009 kom 2. etasje, og det var nå plass til 70 barn og 5 lærere. I dag var det vokst til er det 120 barn og 9 lærere.

Barnehagen tilbyr fysisk trygge omgivelser, med bygning og uteområde tilpasset bruken, høyt utdannede lærere med pedagogisk erfaring og omsorg og kjærlighet til alle barn og tilhørende familier. Barnehagen er godkjent etter alle landets regler og krav. Barna får et variert og tilpasset kosthold, helseforsikring og introduksjon til pc og internett. Barnehagen er et knutepunkt for familiene i bydelen og tilbyr kurs for foreldrene i blant annet seksualitet, oppdragelse uten straff, kosthold, personlig utvikling og tannhelse. I tillegg er det et vindu ut mot verden via assistenter fra Norge som jobber frivillig.

I dag betaler man USD 50 for daglig pass i tidsrommet 07.00 til 13.00, og for USD 80 får barna lett lunsj og middag og opphold til 17.00. Barnehagen arrangerer fire foreldrekurs med ulikt tema per barnehageår.

Pengene fra aksjonen har blant annet bidratt til årlig stipendordning som gir barn fra fattige familier gratis barnehageplass. Framtidige mål for barnehagen er flere pedagogiske ansatte og færre barn per voksen, og større areal, gjerne med gymsal for fysisk aktivitet inne.