Skolehelsetjenesten på Bodin

Du kan kontakte helsesykepleier (helsesøster) med alt som handler om helse, både fysisk og psykisk helse.

Skolehelsetjenesten har åpen dør hver dag. Oversikt over når de er tilstede henger på døren. Du kan også gjøre avtale ved å sende en sms eller legge lapp i konvolutten på døren

Helsesykepleier (helsesøster)

Malin Solbakken, mobil: 913 05 919

Wenche P. Enge, mobil: 900 11 906

E-post: bodin.helsesoster@vgs.nfk.no

Psykiatrisk helserådgiver

Børre Lekang
(avtaler gjøres gjennom helsesykepleierne)