Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på Bodin

PP-tjenesten gir råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer i skolen, i bedriften eller andre personlige problemer.

Klikk for stort bilde

PPT er sakkyndig instans bl.a. i forbindelse med søknad om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, spesialundervisning og tilrettelegging ved prøver/eksamen. PPT har plikt til å sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. Personalet ved PPT har taushetsplikt.

 

Elever med spesifikke lese-og skrivevansker/dysleksi kan få kurs fra PPT i lese-og skrivestøtte og i bruk av digitale hjelpemidler. Flere kurs arrangeres fortløpende gjennom året, og de legges opp avdelingsvis. Kontaktlærere og faglærere melder opp elever som ønsker å delta på kurs.

 

Du finner oss på rom 3495 og 3066.
 

PPT- Rådgiver/audiopedagog
Pedagogisk psykologisk rådgiver