Oppfølgingstjenesten (OT) på Bodin

Jobber for at alle ungdommer skal ha et fornuftig dagtilbud som kan gi en kompetanse til bruk senere i voksen-/arbeidsliv.

Hva gjør vi?

  • Veileder ungdom og foresatte i grunnskolen med tanke på ulike alternativer til ordinær videregående opplæring.
  • Veileder skoleungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.
  • Arbeider for å hjelpe ungdom utenfor videregående opplæring til kompetansegivende aktivitet, enten i skole eller bedrift.

Vi oppfordrer alle som omfattes av punktene over til å ta kontakt med oss for å avtale en samtale.

OT-koordinator:

Vegard Dyrhaug
Tlf: 75 65 11 17, mobil: 977 68 570
e-post: vegdyr@vgs.nfk.no