Oppfølgingstjenesten (OT) på Bodin

Jobber for at alle ungdommer skal ha et fornuftig dagtilbud som kan gi en kompetanse til bruk senere i voksen-/arbeidsliv.

Hva gjør vi?

  • Veileder ungdom og foresatte i grunnskolen med tanke på ulike alternativer til ordinær videregående opplæring.
  • Veileder skoleungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.
  • Arbeider for å hjelpe ungdom utenfor videregående opplæring til kompetansegivende aktivitet, enten i skole eller bedrift.
  • Samarbeider nært med mange etater/instanser utenfor skolen, blant annet utdanningsavdelingen, opplæringskontor, NAV, sosialkontor, PPT, barnevern m.fl. for å finne best mulige løsninger for ungdommen.

Vi oppfordrer alle som omfattes av punktene over til å ta kontakt med oss for å avtale en samtale.

Inndeling:

OT for Bodø skoleområde er delt i to områder med en OT-koordinator i hvert område.

Bodø videregående skole har ansvar for OT - Bodø Vest. Dette området vil omfatte Værøy og Røst, Landegode, området på Nordsia t.o.m Kjerringøy, byområdet/sentrum og ut mot Grønnåsen/Alstad.

Bodin videregående skole har ansvar for OT - Bodø Øst. Dette området vil være fra Grønnåsen/Alstad, Tverlandet, Saltstraumen, Skjerstad, Misvær og Beiarn.

OT-koordinator - Bodø Vest

Gunn Nordland
Tlf: 75 65 14 20, mobil: 958 66 525
e-post: gunnor@vgs.nfk.no 

OT-koordinator - Bodø Øst

Vegard Dyrhaug
Tlf: 75 65 11 17, mobil: 977 68 570
e-post: vegdyr@vgs.nfk.no