Miljøtjenesten på Bodin

Miljøtjenesten ved Bodin vgs er etablert med det for øye å skape trivsel for elevene i en travel skolehverdag.

Miljøtjenesten samarbeider på tvers av avdelinger for å tilrettelegge aktuelle aktiviteter for elevene. Elevrådet er en sentral samarbeidspartner.

En av miljøtjenestens oppgaver er å gi støtte til arrangement som styrker samholdet i klassene og det er utarbeidet kriterier (PDF, 583 kB) for hvem som kan få tildelt midler.


 

Adjunkt m/tilleggsut