Formidlingskoordinator

Formidlingskoordinatoren skal bidra til at flest mulig som søker læreplass får læreplass, enten som lærling eller lærekandidat. Sammen med yrkesfaglærere arbeider formidlingskoordinatoren med å rekruttere nye lærebedrifter og motivere flere til å se betydningen av å ta et fagbrev.

Søknadsfristen for å søke om lærlingeplass er 1. mars, for lærekandidater er den 1. februar. Trenger du hjelp til å finne læreplass, eller hjelp med søknad og CV, ta kontakt. Her kan du lese mer om søknadsfrister.

 

-Mitt råd til alle er å ta et fagbrev!

Formidlingskoordinator:

Steinar Sivertsen
stesiv@vgs.nfk.no
Tlf: 75651198 / 99408719

 

Les mer om lærlingeordningen.

Les mer om lærekandidatordningen.

Les mer om fagbrev og svennebrev.