Formidlingskoordinator

Formidlingskoordinatoren skal bidra til at flest mulig som søker læreplass får læreplass, enten som lærling eller lærekandidat. Sammen med yrkesfaglærere og opplæringskontorer arbeider formidlingskoordinatoren med å rekruttere nye lærebedrifter og motivere flere til å se betydningen av å ta et fagbrev. Formidlingskoordinator bør ha et tett samarbeid med lærebedrifter og opplæringskontorer i fylket.

1. mars: er søknadsfristen for å søke om lærlingeplass

1. februar: er søknadsfristen for lærekanditater

Trenger du hjelp til å finne læreplass, eller hjelp med søknad og CV, ta kontakt. Her kan du lese mer om søknadsfrister.

-Mitt råd til alle er å ta et fagbrev!

Formidlingskoordinator:

Steinar Sivertsen
stesiv@vgs.nfk.no
Tlf: 75 65 11 98 / 994 08 719

 

Les mer om lærlingeordningen.

Les mer om lærekandidatordningen.

Les mer om fagbrev og svennebrev.