Elevtjenesten på Bodin

Som elev ved Bodin har du anledning å ta kontakt med skolens Elevtjeneste. Hos oss kan du få hjelp til det aller meste. Vi hjelper deg gjerne med spørsmål du måtte ha knyttet til lånekassen eller andre faglige spørsmål. Herunder leksehjelp, ekstra timer med lærer eller andre tilrettelegginger på skolen. Du kan også ta kontakt med oss hvis du har behov for noen å snakke med om private eller personlige forhold. Ta kontakt i dag så ser vi hva vi kan hjelpe deg med.

Klikk for stort bilde

Elevtjenesten ved skolen består av leder for tilrettelagt opplæring, tre rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere (PPT), koordinator fagopplæring, helsetjenesten, oppfølgingstjenesten, utdanningsverkstedet og miljøtjenesten. Finn mer informasjon om de ulike delene av elevtjenesten ved hjelp av knappene øverst på sida.

 

Kontaktinformasjon:

Nærværsteam: ft.bodin@vgs.nfk.no
Pedagogisk tilrettelegging: pedteambodin@vgs.nfk.no 
Bestill tid hos rådgiver

Årsplan for elevtjenesten (PDF, 218 kB)


Søknadsfrister

 

Videregående skole:

1. februar Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.

1. februar Søkere med fortrinn eller individuell behandling.
Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning.

1. mars Søknadsfrist fellesinntak og søkere med behov for spesialundervisning. Du søker på http://www.vigo.no.

ca. 10. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.

ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.

ca 1. august 2. gangs inntak til videregående skole.

15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst.
 

Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av rett er 1. november.


Høyere utdanning:

1. mars: søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak er 15. april


NYTTIGE LENKER:

Leder
Yrkes- og utdanningsrådgiver
Rådgiver
OT-koordinator/Rådgiver
Helsesøster
Helsesøster
PPT- Rådgiver/audiopedagog
Ped.psyk.rådgiver