Elevtjenesten på Bodin

Som elev ved Bodin har du anledning å ta kontakt med skolens Elevtjeneste. Hos oss kan du få hjelp til det aller meste. Vi hjelper deg gjerne med faglige spørsmål, men du kan også ta kontakt hvis du har behov for noen å snakke med om private eller personlige forhold. 

Klikk for stort bilde

Elevtjenesten ved skolen består av rådgivere, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), formidlingskoordinator, skolehelsetjenesten, oppfølgingstjenesten, og miljøtjenesten. Finn mer informasjon om de ulike delene av elevtjenesten ved hjelp av knappene øverst på sida.

Kontaktinformasjon:

Bestill time hos rådgiver

Årsplan for elevtjenesten (PDF, 218 kB)  

 

Søknadsfrister

Videregående skole:

1. februar Frist for oppmelding til privatisteksamen vår.

1. februar Søkere med fortrinn eller individuell behandling.
Du søker på http://www.vigo.no. Husk vedleggsskjema. Søking som lærekandidat med spesialundervisning, søkere med behov for spesialundervisning, eller minoritetsspråklige søkere.

1. mars Søknadsfrist fellesinntak. Du søker på http://www.vigo.no.

ca. 8. juli 1. gangs inntak til skole. Du får svar på om du har fått plass eller om du står på venteliste.

ca. 17. juli Svarfrist etter 1. gangs inntak. Husk å svare på http://www.vigo.no/ og kontroller at du har krysset av riktig.

ca 1. august 2. gangs inntak til videregående skole. Det er også mulig å sette seg opp på venteliste fra denne datoen. Se mer informasjon på skolens hjemmeside.

15. september Frist for oppmelding til privatisteksamen høst.
 

1. november. Frist for å avbryte videregående utdanning uten tap av ungdomsrett.


Høyere utdanning:

1. mars: Søknadsfrist for særskilt opptak til universiteter og høgskole.
15.april: Søknadsfrist for utdanninger i samordna opptak.


NYTTIGE LENKER:

Leder
Rådgiver
OT-koordinator/Rådgiver
Helsesøster
Helsesøster
PPT- Rådgiver/audiopedagog
Pedagogisk psykologisk rådgiver