Kontaktinformasjon og oppgavefordeling

Biblioteket har 3,7 stillinger. Vi har ansvar for bibliotektjenesten ved Bodin, trykte og digitale læremidler, skolens hjemmeside og brukerstøttefunksjoner.

Biblioteket ved Bodin er i tillegg  Bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland. Det er nedsatt egen styringsgruppe av NFK. Kontaktperson i utdanningsavdelingen er Arne-Kjell Olsen.

Kontaktinformasjon:
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Biblioteket
Mørkvedtråkket 2
8026 BODØ

Telefon til skranken: 75 65 10 79  bibliotek.bodin@vgs.nfk.no

ANSATTE MED HOVEDANSVARSOMRÅDER

Hvem

Hva

E-post / Tlf.

Liv Idun Alstad
Avd.leder, 100%

Pedagogisk bruk av biblioteket, adm./økonomi, personal, plan- og utvikl. HMS, Leder for Bibliotekfaglig ressurssenter. Brukeropplæring,  arrangement, intranett/webpublisering,

Kontaktbibliotekar 
Tilrettelagt opplæring, samf.fag, norsk, fremmedspråk, ped.

livals@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 17

Magnhild Johansen, Bibliotekar, 100%

Læremidler, katalog, bestilling, digitale ressurser.  Intranett/webpublisering,
Mikromarc-koordinator. Brukeropplæring. Medlem av kataloggruppa og skolens informasjonsgruppe

Kontaktbibliotekar
EL, TIP, Maritim fagskole, realfag

magnjo@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 62

Helge Kristoffersen
Bibliotekar 100%

Katalog. MK-lager, intranett/webpublisering, innkjøp, skranke, utstillinger, læremidler

Kontaktbibliotekar: Design og handverk, STFo, KDA,, StMk Helse og sosial, Idrett

helkri@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 11 40

Helle Lyngar
Sekretær 70%

Faktura, purringer, erstatningskrav, tidsskrifter, mottakskontroll, skranke

Medlem av kataloggruppa

hellly@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 11 06

Fant du det du lette etter?