Kontaktinformasjon og oppgavefordeling

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Bodin videregående skole og maritime fagskole, biblioteket
Postmottak
8048 Bodø

Epost: bibliotek.bodin@vgs.nfk.no

Telefon:
Telefon i skranken: 75 65 10 79. I skoleferier anbefaler vi å ringe skolens sentralbord (75 65 10 00), de vet hvem som er til stede og setter deg over til rett person.

ANSATTE MED HOVEDANSVARSOMRÅDER

Hvem

Hva

E-post / Tlf.

Kari Tverelv Angelsen
Avdelingsleder

Pedagogisk bruk av biblioteket, økonomi, personal, plan- og utvikling, HMS. Brukeropplæring, arrangement, 
intranett/webpublisering, koordinator kommunikasjonsgruppa. Leder for Bibliotekfaglig ressurssenter.

Kontaktbibliotekar: ID/kroppsøving, HO, norsk, fremmedspråk, pedagogikk.

karang@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 85

Magnhild Johansen
Bibliotekar

Katalog, innkjøp, fjernlån, intranett/webpublisering, brukeropplæring. Mikromarc-koordinator. Medlem av kataloggruppa og skolens kommunikasjonsgruppe.

Kontaktbibliotekar: EL, TIP, realfag, maritim fagskole.

magnjo@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 62

Helge Kristoffersen
Bibliotekar

Katalog, MK-utstyr, intranett/webpublisering, innkjøp, utstillinger, læremidler (både trykte og digitale.)

Kontaktbibliotekar: DH, KDA, ME, samfunnsfag, tilrettelagt opplæring.

helkri@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 11 40

Helle Lyngar
Sekretær

Faktura, purringer, erstatningskrav, tidsskrifter, mottakskontroll, klassesett, statistikk, intranett/webpublisering

Medlem av kataloggruppa

hellly@vgs.nfk.no

Tlf: 75 65 11 06

 

Biblioteket har 3,7 stillinger. Vi har ansvar for bibliotektjenesten ved Bodin, trykte og digitale læremidler, skolens hjemmeside og brukerstøttefunksjoner.

Biblioteket ved Bodin er i tillegg  Bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland. Det er nedsatt egen styringsgruppe av NFK. Kontaktperson i utdanningsavdelingen er Marit Helness.