Kontaktinformasjon og oppgavefordeling

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Bodin videregående skole og maritime fagskole, biblioteket
Postmottak
8048 Bodø

Epost: bibliotek.bodin@vgs.nfk.no

Telefon:
Etter omlegging av telefonsystemet har vi ikke lenger noe felles telefonnummer til biblioteket. Ring våre kontornummer (se tabell under). I skoleferier anbefaler vi å ringe skolens sentralbord (75 65 10 00), de vet hvem som er til stede og setter deg over til rett person.

ANSATTE MED HOVEDANSVARSOMRÅDER

Hvem

Hva

E-post / Tlf.

Kari Tverelv Angelsen
Avd.leder, 100%

Pedagogisk bruk av biblioteket, adm./økonomi, personal, plan- og utvikl. HMS, Leder for Bibliotekfaglig ressurssenter. Brukeropplæring,  arrangement, intranett/webpublisering,

Kontaktbibliotekar 
Tilrettelagt opplæring, samf.fag, norsk, fremmedspråk, ped.

karang@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 17

Magnhild Johansen, Bibliotekar, 100%

Læremidler, katalog, bestilling, digitale ressurser.  Intranett/webpublisering,
Mikromarc-koordinator. Brukeropplæring. Medlem av kataloggruppa og skolens informasjonsgruppe

Kontaktbibliotekar
EL, TIP, Maritim fagskole, realfag

magnjo@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 10 62

Helge Kristoffersen
Bibliotekar 100%

Katalog. MK-lager, intranett/webpublisering, innkjøp, skranke, utstillinger, læremidler

Kontaktbibliotekar: Design og handverk, STFo, KDA,, StMk Helse og sosial, Idrett

helkri@vgs.nfk.no

Tlf 75 65 11 40

Helle Lyngar
Sekretær 70%

Faktura, purringer, erstatningskrav, tidsskrifter, mottakskontroll, skranke

Medlem av kataloggruppa

 

 

Biblioteket har 3,7 stillinger. Vi har ansvar for bibliotektjenesten ved Bodin, trykte og digitale læremidler, skolens hjemmeside og brukerstøttefunksjoner.

Biblioteket ved Bodin er i tillegg  Bibliotekfaglig ressurssenter for de videregående skolene i Nordland. Det er nedsatt egen styringsgruppe av NFK. Kontaktperson i utdanningsavdelingen er Arne-Kjell Olsen.

Fant du det du lette etter?