Ansattoversikt


Spesialundervisning

Ansatte i avdelingen Spesialundervisning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 75 65 10 30 970 79 684

Leder tilrettelagt opplæring

Fagarbeider 416 54 540
Miljøarbeider 75 65 10 63
Adjunkt 970 68 097
Spesialpedagog 75 65 10 63
Daglig leder basen/TO3T og Fagkoordinator STO 75 65 10 87

Spesialpedagog

Avdelingsleder 909 34 045
Miljøarbeider 416 83 296
Miljøarbeider 75 65 10 63
Fagarbeider
Miljøarbeider 75 65 10 87
Fagarbeider 977 77 312
Spesialpedagog 75 65 10 65
Formidlingskoordinator 75 65 10 65 907 21 464

Yrkes- og utdanningsveiledning.

Omsorgsarbeider 450 14 150
Pensjonistlønn 480 26 653
Spesialpedagog 75 65 10 65
Spesialpedagog 75 65 10 65
Spesialpedagog 75 65 10 00 472 76 883
Fagarbeider
Miljøarbeider 75 65 10 63
Fagarbeider 415 49 311
Fagarbeider
Omsorgsarbeider 75 65 10 87
Miljøarbeider 75 65 10 87
Lærer *