Ansattoversikt


Alternativ opplæring

Ansatte i avdelingen Alternativ opplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 416 54 540
Fagarbeider
Adjunkt 970 68 097
Avdelingsleder 909 34 045
Miljøarbeider 416 83 296
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider
Fagarbeider 977 77 312
Spesialpedagog 75 65 10 65
Omsorgsarbeider 450 14 150
Lektor m/tilleggsutd
Pensjonistlønn 480 26 653
Spesialpedagog 75 65 10 00 472 76 883
Fagarbeider
Assistent
Fagarbeider 415 49 311
Fagarbeider
Omsorgsarbeider 75 65 10 87
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 11 04 976 17 270
Lærer *