Ansattoversikt


Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider
Renholder 480 38 032
Håndv./fagarb. 976 88 529
Assistent
Håndv./fagarb.
Ansatt
Håndv./fagarb. 930 47 736
Renholder 970 89 980
Assistent
Avdelingsleder Renhold 414 09 136
Håndv./fagarb. 990 25 639
Håndv./fagarb.
Renholder 482 29 337
Håndv./fagarb. 411 73 382