Ansattoversikt


Pedagogisk ansatte

Ansatte i avdelingen Pedagogisk ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tilleggsutd 413 34 087
Lektor m/tilleggsutd 974 31 002
Lektor m/tilleggsutd
Maritime og mekaniske fag 75 65 10 81
Adjunkt m/tillegg - Faglig ansvarlig TIP/Maskinoffisersutdanningen 75 65 10 81 482 51 626
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt med tilleggsutdanning 412 00 249
Lektor med tilleggsutdanning 472 77 963
Adjunkt 900 87 873
Lektor med opprykk/Lektor med tilleggsutdanning 916 23 861
FAGLÆRER 905 93 953
75 65 10 27
Elektrofag 75 65 13 54 955 51 651
Lærer * 915 67 452
Lektor m/tilleggsutd 922 17 666
Inspektør 75 65 10 30 970 79 684

Tilrettelagt opplæring

Adjunkt m/tilleggsut 917 95 371
Adjunkt 907 58 911
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tilleggsutdanning 926 40 371
Lærer *
Fagkoordinator for norsk 75 65 10 25

Norsk

Lektor m/ tillegg 952 45 214
Lektor m/tillegg 990 23 265
Lektor m/tilleggsutd 906 66 334
Lærer *
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt med tilleggsutdannelse 411 03 748
Lektor m/tilleggsutd 911 99 257
Avdelingsleder 75 65 10 20 900 38 805
Avdelingsleder Idrettsfag og Helse- og oppvekstfag 75 65 10 20

Idrettsfag og kroppsøving

Adjunkt 911 30 486
Karin Bunes
Lektor m/tilleggsutd
Språkfag 75 65 10 59
Adjunkt m/tilleggsut 976 75 042
Adjunkt m/tilleggsut
Teacher of English 951 78 188
Yrkes og utdanningsveiledning 75 65 10 23

Språkfag

Adjunkt 75 65 10 23 975 22 067
Adjunkt 906 66 329
Lektor m/tilleggsutd 993 21 949
Adjunkt 100% 993 97 032
Lektor m. tillegg 970 97 896
Rektor 75 65 10 03
Avdelingsleder studiespesialisering 452 40 907
Kvalitets- og administrasjonsleder 75 65 10 22 916 23 711
Adjunkt 930 09 496
Rådgiver, skolebygg 932 62 268
Adjunkt med tillegg 917 34 448
Adjunkt m/tilleggsut 958 72 050
Fagansvarlig 951 68 435
Fagkoordinator idrettsfag 75 65 10 25

Idrettsfag

Adjunkt m/tilleggsut 971 40 512
Lektor med opprykk 918 36 449
Lektor m/tilleggsutd 975 06 857 975 06 857
Lektor m/tilleggsutd 943 91 596
Pensjonistlønn 913 91 097
Lektor
Fagkoordinator for samfunnsfag 75 65 10 68
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 68
inspektør 481 23 765
Inspektør 75 65 10 05

Samfunnsfag

Lektor m/tilleggsutd
Lektor m/tilleggsutd 911 54 091
Lærer * 915 33 665 915 33 665
Helse- og oppvekstfag og elevtjenesten 993 11 737 993 11 737
Faglærer/Leder miljøtjenesten/HVO 993 11 737 918 84 913
IKT-leder 75 65 10 09

Maritime fag og ikt

Leder 992 27 034
Kontaktlærer TIP 932 65 233
Lektor m/tilleggsutd 992 31 460
Adjunkt m/tilleggsut 481 36 922
Adjunkt 970 68 097
Design og håndverk 75 65 10 77
Adjunkt m/tilleggsut
Maritime og mekaniske fag 75 65 10 27
Adjunkt m/tilleggsut 971 84 943
Assisterende rektor 75 65 10 15

Samfunnsfag

Assisterende rektor
Adjunkt m/tilleggsut 917 77 941
Adjunkt m/tilleggsut 907 63 011
Avdelingsleder 909 34 045
Lektor m/tilleggsutd 900 30 431
Lektor m/tilleggsutd 970 37 170
Lektor m/tilleggsutd 480 38 094
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 34
Realfag 75 65 10 86
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 70 906 96 161
Inspektør 75 65 10 36

Maritime fag

Inspektør 75 65 10 36 915 58 212
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd
Adjunkt m/tilleggsut 996 23 471
Faglærer ved Helse og oppvekstfag 926 44 398
Avdelingsleder studiespesialiserende 75 65 10 73

Samfunnsfag

Avdelingsleder 75 65 10 73 992 94 063
Adjunkt 993 44 691
Adjunkt m/tilleggsut 934 14 548
Lektor m/tilleggsutd 916 07 768
Lektor m/tilleggsutd 995 18 742
Adjunkt
Adjunkt med tilleggsutdanning 982 09 713
Adjunkt
Lærer * 913 15 429
lektor med tilleggsutdanning 919 17 677
Avdelingsleder formgivingsfag 75 65 10 60

Formgivingsfag

Avdelingsleder n/a 951 50 844
Adjunkt m/tilleggsut 992 55 780
Realfag 75 65 10 41
Adjunkt m/tilleggsut 906 84 143
Lektor m/tilleggsutd 412 21 308
Lærer * 905 08 399
Lektor m/tilleggsutd 480 05 089
Adjunkt 75 65 10 74 905 32 087
Adjunkt m/tilleggsut 957 37 340
Adjunkt 918 73 877
Avdelingsleder maritime og mekaniske fag 75 65 10 66
Avdelingsleder 75 65 10 66 474 89 041
Adjunkt m/tilleggsut 911 72 651
Spesialpedagog og fagkoordinator for spesialpedagogikk 416 91 945
Adjunkt m/tilleggsut 906 23 967
Lektor m/tilleggsutd 915 81 481
Lærer *
Formidlingskoordinator 75 65 10 18 992 50 296
Lærer * 993 14 467
Adjunkt m/tilleggsut 981 33 774 981 33 774
Lektor med tillegg 482 76 911
Rektor 75 65 10 03 470 32 420
Adjunkt m/tilleggsut 908 27 979
Lektor m/tilleggsutd 402 02 712
Adjunkt m/tilleggsut 917 68 808
Fagkoordinator for helse- og oppvekstfag 75 65 10 29
Lektor m/tilleggsutd 922 80 996
Realfag og samfunnsfag 75 65 10 41
Reisestilling
Lærer * 75 65 10 44
Adjunkt
Pensjonistlønn 480 26 653
Spesialpedagog 75 65 10 00 472 76 883
PPT - Spesialpedagog 75 65 10 38
Lektor m/tilleggsutd 986 08 062
Adjunkt 976 79 161
Lektor m/tilleggsutd 481 48 606 481 48 606
Adjunkt m/tilleggsut 994 13 323
Adjunkt med tilleggsutdanning 75 65 10 00 977 01 951
Lektor
Lektor m/tilleggsutd
Lektor med tilleggsutdannelse 901 94 903
Lektor m/tilleggsutd 480 57 215
Adjunkt m/tilleggsut 970 91 099
Lærer *
Adjunkt 468 47 260
Elektrofag 75 65 10 34
Adjunkt 994 08 719
lektor med opprykk 75 65 10 68 911 51 276
Lærer
Lærer * 994 66 907
Lektor m/tilleggsutd 450 36 312
Lektor med tilleggsutdanning 75 65 10 76
Adjunkt m/tilleggsut
Lektor med tillegg 932 12 282
Lektor
Avdelingsleder 75 65 10 35 918 12 979
adjunkt med tilleggsutdanning 917 04 889
Adjunkt m/tilleggsut 478 07 326
7963 Adjunk med tilleggsutdanning 415 27 908
Maritime og mekaniske fag 75 65 10 27
Faglærer i Helse- og oppvekstfag/Spesialpedagog tilrettelagt opplæring 75 65 11 04 976 17 270
Lektor m/opprykk 419 16 769
Lærer *
Lektor m/tilleggsutd
Lærer* (Adjunkt med tilleggsutdanning)
Lektor m/tilleggsutd 920 69 209
Adjungt m/tillegg 418 57 552
Lektor med tilleggsutdanning
Lektor m/tilleggsutd 915 82 375
Maritime fag 75 65 12 50
Adjunkt n/a
Adjunkt 995 64 150
Adjunkt 473 73 824
Fagkoordinator Meder og kommunikasjon 75 65 10 83

Mediefag

Fagkoordinator 900 80 817
Adjunkt m/tilleggsut 950 71 241
Norsk og samfunnsfag 75 65 10 83
Lektor 975 17 305
Adjunkt m/tilleggsut 480 00 309
Adjunkt 951 29 213
Lektor m/tilleggsutd 943 71 411
Adjunkt 75 65 10 50 971 11 675