Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider
Leder biblioteket på Bodin og Bibliotekfaglig ressurssenter vgsNordland 75 65 10 17 975 60 936
Instruktør, Sikkerhetssenteret 75 65 10 57 468 52 409
Sekretær 75 65 10 24
Konsulent 75 65 10 07
Informasjonsmedarbeider 75 65 10 85
Leder 975 80 395
Vaktmester 948 27 997
Konsulent 75 65 10 08
Sekretær 75 65 10 78
Leder 970 79 684
Instruktør-Sikkerhetssenteret 75 65 10 56 468 61 362
Instruktør/verneombud, sikkerhetssenteret 481 03 178
Fagarbeider
IKT-fagarbeider 75 65 11 00
Fagarbeider 416 54 540
IKT medarbeider 75 65 11 00 416 88 639
Kvalitets- og administrasjonsleder 75 65 10 22 916 23 711
Helsesøster
Lærer *
Renholder 480 38 032
Sekretær
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 64 915 63 791
Personalmedarbeider 75 65 10 80
Drift
Vaktmester 975 80 397 481 44 291
Miljøarbeider 416 83 296
Vaktmester 469 55 040
Håndv./fagarb. 976 88 529
Assistent
Bibliotekar 986 21 857
Sekretær
Fagarbeider
Håndv./fagarb.
Bibliotekar 75 65 11 06 917 99 581
Assistent
Spesialsykepleier
Sekretær 920 66 855
Sekretær 75 65 11 06
Lærling
Fagarbeider 977 77 312
Leder 75 65 10 04 907 32 992
Assistent
Omsorgsarbeider 450 14 150
Koordinator Oppfølgingstjenesten 75 65 10 53 953 34 976
Instruktør Sikkerhetssenteret
Fagarbeider 992 41 615
Konsulent
Ped.psyk.rådgiver 971 15 441
Kokk
Sekretær 75 65 12 49
Håndv./fagarb. 930 47 736
Leder Sikkerhetsenteret 970 68 111
Sekretær 75 65 10 55 916 01 934
Renholder 970 89 980
Tegnspråktolk
Leder 75 65 10 88 970 85 612
Helsesøster
Fagarbeider 415 49 311
Fagarbeider
Omsorgsarbeider 75 65 10 87
Sekretær
Rådgiver 75 65 10 51 974 29 076
Lærling
Assistent
Avdelingsleder Renhold 414 09 136
Håndv./fagarb. 990 25 639
Håndv./fagarb.
Fagarbeider
Renholder 482 29 337
Håndv./fagarb. 411 73 382