Ansattoversikt


Elevtjenesten

Ansatte i avdelingen Elevtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 10 19 904 03 564
Leder 75 65 12 40 970 79 684
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 10 38
Koordinator Oppfølgingstjenesten 75 65 10 43 977 68 570
Yrkes- og utdanningsrådgiver 75 65 10 57 975 22 067
PPT- Rådgiver/audiopedagog 75 65 10 87 915 63 791
Avdelingsleder 75 65 11 17 909 34 045
Miljøterapeut 75 65 11 24
Spesialpedagog og fagkoordinator for spesialpedagogikk 75 65 11 59 416 91 945
Ped.psyk.rådgiver 75 65 11 81 971 15 441
Rådgiver 75 65 10 30 974 29 076