Klage på karakter

Du kan klage på karakterer som føres på vitnemål eller kompetansebevis, det vil i hovedsak si standpunkt og karakter på skriftlig eksamen. For elever i videregående skole er fristen for å klage 10 dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. 

Nordland fylkeskommune har laget en brosjyre om retten til å klage på karakter

Du kan klage på:

  • Karakter på skriftlig eksamen
  • Standpunktkarakter
  • Ikke vurdert standpunkt
  • Orden
  • Atferd
  • Formelle feil på ikke-skriftlig eksamen (muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen)

Dersom du skal klage på noe annet enn skriftlig eksamen ønsker vi at du ber om begrunnelse før du sender en formell klage. Du må da be om begrunnelse innen ti dager og fristen for å klage blir da ti dager etter at du mottar begrunnelsen. 

Nordland fylkeskommune har laget eget skjema for å klage på karakter. Her kan du lese mer om hvordan du klager

Skjema for klage på karakter.