Kartleggingsprøver

Skolen gjennomfører kartleggingsprøver ved skolestart på VG1. Prøvene omfatter som regel regning, lesing/skriving og engelsk. Hensikten er å kartlegge hvilke elever det er som kan trenge tilrettelegging i skolearbeidet. Kartleggingen brukes til å vurdere elevenes behov for hjelp og støtte.