Elevrådet på Bodin

Klikk for stort bilde

Elevrådet er det høyeste organet for elevene ved skolen, og har representanter i mange av skolens utvalg. Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse. Det er tillitselevens oppgave å fungere som bindeledd mellom klassen og elevrådet, og mellom elevrådet og klassen. For elevene er elevrådet den rette kanalen å gå gjennom hvis det er noe ved skolen de ønsker å forandre.
 

Elevrådet er omtalt i opplæringslovens paragraf 11.

Det er et mål for skolen å få til større elevdeltakelse i skolens daglige virke. Derfor har skolen behov for andre møteplasser enn elevrådet, og de forskjellige studieretningene vil utarbeide opplegg for dette samarbeidet.

Bodin har egen kontaktlærer som samarbeider med elevrådet. Kontaktlæreren skal være en ressursperson for elevrådet. Den viktigste oppgaven for kontaktlæreren er opplæring og veiledning av elevrådet. Kontaktlæreren skal også støtte elevrådet i forholdet  til skolens ledelse gjennom å veilede elevrådet i hvordan de kan arbeide for å få gjennomslag for sine saker.  

Elevrådsleder: Precious Orobosa Uwadiae
Elevrådskontakt: Ida Kristine Evjenth

Adjunkt m/tilleggsut