For deg som skal ta eksamen

 
Ved slutten av hvert skoleår blir noen elever trukket ut til eksamen. I enkelte fag er eksamen obligatorisk.

Eksamensreglementet og andre regler og retningslinjer finner du i margen til høyre.

Klikk for stort bilde

Frist for å søke tilrettelegging:

Frist for elever 15. mars 

Frist for privatister 1. mars

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/tilrettelegging/

 

Hvor mange eksamener skal du opp i?
 

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer:

  • VG1 og VG2: Ca 20 % av elevene skal trekkes til en eksamen. VG2 skal i tillegg opp til obligatorisk tverrfaglig eksamen.
  • VG3 Medie og kommunikasjon (etter gammel ordning): Alle elever skal opp i norsk hovedmål og i en obligatorisk eksamen i felles programfag. I tillegg skal de trekkes opp i en skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig/praktisk eksamen.
  • VG3 Elektro: Alle elever skal opp i en obligatorisk skriftlig eksamen
  • VG3 Interiør: Alle elever skal opp i en obligatorisk praktisk eksamen

Studieforberedende utdanningsprogrammer:

Dette inkluderer
- Studiespesialiserende
- Formgiving
- Kunst, design og arkitektur
- Idrettsfag
- Medie- og kommunikasjonsfag (for deg som starter vg1 høsten 2016 eller senere)

  • VG1: 20 % av elevene skal trekkes til en eksamen
  • VG2: Alle elevene skal trekkes til en eksamen
  • VG3: Alle elevene skal opp i norsk hovedmål, i tillegg skal de trekkes til to skriftlige eksamener og en muntlig, praktisk eller muntlig/praktisk eksamen.
  • Påbygging: Alle skal opp i norsk hovedmål, i tillegg skal de trekkes opp i en skriftlig og en muntlig, praktisk eller muntlig/praktisk eksamen
     

Nettbasert prøvegjennomføringssystem

PGS er et nettbasert prøvegjennomføringssystem for skoler. Der gjennomføres IKT-baserte kartleggingsprøver og eksamener. Hver kandidat logger seg inn med brukernavn og passord, laster ned oppgaven, besvarer oppgaven og leverer igjennom PGS. Les mer på utdanningsdirektoratet sine websider.
 

Mal for bruk under IKT-basert eksamen på Bodin.

Du får låne en minnepenn når du skal besvare eksamensoppgaven. Mal for bruk under IKT-basert eksamen ligger lagret på denne minnepennen og skal brukes på alle eksamener der du bruker pc. Malen kan brukes i både word og open office.
 

Når mister du retten til å gå opp til eksamen? 

Elever har ikke anledning til å gå opp til eksamen som elev dersom han/hun slutter eller ikke får standpunktkarakter i faget. Elever på yrkesfag vg2 mister retten til å avlegge tverrfaglig eksamen dersom de ikke oppnår standpunktkarakter i samtlige programfag.

Eksamen som er holdt før endelig vedtak om standpunktkarakter er gjort, vil bli annullert dersom eleven ikke oppnår standpunktkarakter.

Elev som på grunn av stort fravær i skoleåret ikke har fått standpunktkarakter, kan ikke melde seg opp som privatist i faget i samme termin. Elever som ikke har oppnådd standpunkt pga stort fravær OG har fått innvilget å slutte i faget etter søknad kan melde seg opp til eksamen i samme termin.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakteren i henhold til Opplæringsloven. Klagefristen på karaktersetting er 10 dager regnet fra den dagen du er blitt kjent med resultatet eller burde ha gjort deg kjent med resultatet (når resultatet er offentligjort på iSkole). Du klager på eget skjema.

Her finner du mer informasjon om å klage på eksamen.

Ny og særskilt eksamen

Det er ikke lenger automatisk påmelding til høsteksamen når du har rett til ny, særskilt eller utsatt eksamen. Du må selv melde deg opp. Du får et brev fra skolen i midten av august med informasjon om hvordan du melder deg opp, frister osv.

”Utsatt eksamen” = syk under eksamen
”Ny eksamen”  = karakteren 1-en til eksamen (stryk)
”Særskilt eksamen” = karakteren 1-en i standpunkt (stryk)

Dersom du har gyldig dokumentert fravær under eksamen i ett trekkfag, vil det bli foretatt ett nytt trekk. Resultatet av dette trekket offentligjøres på høsten.

Det er meget viktig at du benytter deg av retten til slik eksamen til høsten.  Spesielt fordi faget enda er ”friskt” i minnet og ikke minst fordi du uten bestått karakter i alle fag ikke fyller retten til vitnemål m/studiekompetanse etter 3 år. Yrkesfagelever vil ikke få fagbrev før alle fag er bestått. Ved utsatt/ny/særskilt eksamen har du enda elevstatus i faget og beholder standpunktkarakteren ved utskriving av ny dokumentasjon. Ingen prøveavgift (slik som ved privatisteksamen).

Vær oppmerksom på at du ikke lenger har rett til førstegangsvitnemål dersom du ikke består våreksamen. Med gyldig dokumentert fravær beholder du retten til førstegangsvitnemål dersom du består utsatt eksamen. Retten beholdes også hvis du fikk karakteren 1 i standpunkt og består særskilt eksamen. Hvis du derimot IKKE oppnådde standpunktkarakter (dvs. ikke vurdert - IV på kompetansebeviset), må du melde deg opp som privatist på eget initiativ.

Dersom du ikke benytter deg av retten til utsatt/ny/særskilt eksamen, må faget tas som privatist ved en seinere anledning. Som privatist i ett eller flere fag mister du tidligere standpunktkarakter i faget.

Eksamensperioden på høsten er i november/desember.


Vil du vite mer?

Hvis du lurer på flere ting om eksamen, for eksempel hvilke hjelpemidler som er tillatt, hvilke andre regler som gjelder, eksamensdatoer med mer, anbefaler vi at du tar en kikk på Nordland fylkeskommune eller Utdanningsdirektoratet sine eksamenssider.

Konsulent
Konsulent