Skolehverdagen

 Velg fra menyen over.

its learning logo 14.jpg

It's learning er skolens læringsplattform. Har kan du levere oppgaver, finne lærestoff og kommunisere med lærer og medelever. 

Hva regnes som fusk på en eksamen? Hva skjer når man blir tatt i juks?

Paragraf_lite

Bodin arbeider på mange forskjellige måter med miljøet på skolen for å fremme helse, trivsel og læring. Det skjer blant annet gjennom ulike samarbeidsorgan hvor elevene deltar, gjennom elevundersøkelsen og gjennom rutiner som har bekjempelse av mobbing som formål.

Fant du det du lette etter?