Skjema

Før elever får låne lærebøker og leie pc må avtale om læremidler/pc underskrives på avtaleportalen. Avtalen må underskrives av foresatte hvis eleven er under 18 år. Elever logger seg på med feidebrukernavn og -passord. Det blir sendt ut informasjon om dette til nye elever like i forkant av skolestart. 

Problemer med digital signering? Avtalen kan også skrives under på papir og leveres på skolen. Du kan skrive ut dokumentet her: Læremiddel- og PC-avtale


Skal du bare låne lærebøker?
Da gjelder læremiddelavtalen.