Retningslinjer for studiearbeid organisert av skolen

Med organisert studiearbeid menes den delen av opplæringen der elevene etter avtale med skolen arbeider på egen hånd for å nå læreplanmålene. Studiearbeidet skal være organisert eller tilrettelagt av skolen i større eller mindre grad, og det kan gis for klasser, grupper eller enkeltelever.

Det er ikke anledning til å avtale organisert skolearbeid for å skaffe seg fri for å reise bort eller delta i sammenhenger som ikke kommer inn under forskriftens beskrivelse av fravær som ikke skal føres på vitnemål.

 

Organisert studiearbeid kan f.eks. gjelde i forbindelse med følgende:

  • langvarig eller kronisk sykdom
  • graviditet/fødsel
  • forelderansvar (f.eks. sykt barn)
  • arbeid som elevtillitsvalgt
  • organisasjonsarbeid
  • kultur-/idrettsutøvelse på nasjonalt nivå (slik aktivitet på lokalt eller regionalt nivå gir fravær, men årsaken for fravær kan synliggjøres på vitnemål. Dette må eleven gjøre på eget initiativ)
  • arbeid med OD
  • annet legitimt fravær

Ved organisert studiearbeid skal eleven levere søknad med forslag til plan for
studiearbeidet til sine faglærere minst fem virkedager i forveien. Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister skal være avtalt på forhånd. Ved vurdering av søknader om organisert studiearbeid, legges det vekt på fagets/fagenes egenart, elevens ansvarsbevissthet, muligheter for individuelt studiearbeid og læringsmiljøet i klassen.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan noe av tida føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg a jour med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet.

Ved kortere lærerfravær kan skolen benytte organisert studiearbeid. Er fraværet planlagt skal arbeidet avtales med elevene på forhånd.

Fant du det du lette etter?