PC-plakaten og regler for elektronisk utstyr, Bodin

PC-PLAKATEN

Bodin videregående skole og maritime fagskole legger vekt på et positivt opplæringsmiljø der fagarbeid og læring står i fokus.

  • Timene skal starte med lukket elev-PC
  • Faglærer avgjør når og hvordan elev-PC skal nyttes i undervisningen
  • Uønsket PC-bruk vil føre til reaksjoner

 

 

REGLER FOR BRUK AV MOBILTELEFON OG ANNET ELEKTRONISK UTSTYR

I undervisningstimene og i andre læringssituasjoner skal alle mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr være avslått og ligge i skolesekken. Mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr skal ikke ligge åpent tilgjengelig, med mindre det er gitt spesiell tillatelse.