Retningslinjer for klage på undervisningssituasjon

Læringssituasjonen slik det skal være

Alle som er ansatt ved skolen, er der for elevenes skyld. I klasserommet er alle med i arbeidsfellesskapet for å nå målene som er satt for skolen - og for det aktuelle faget. Hensikten med skolegangen er å gjøre deg godt kvalifisert til studier, til yrkesliv og som samfunnsborger. Samtidig skal du lære å realisere deg selv på en måte som kommer fellesskapet til gode. Det er viktig å utvikler gode samarbeidsformer og arbeidsvaner. Det skjer ved å bygge opp et godt miljø rundt læringssituasjonen. Når man har skapt et miljø av åpenhet og trygghet i klasserommet, vil man få dette igjen i form av effektiv læring og trivsel.

 

I løpet av skoleåret skal læreren og elevene i fellesskap planlegge undervisningen og drøfte hvordan en best mulig når læreplanmålene. Man skal klargjøre målene, drøfte arbeidsmåter og vurderingsformer. Underveis skal en stoppe opp og vurdere læringsarbeidet - om det har vært effektivt, og om man kunne ha gjort dette på andre måter. Undervisningsevaluering / spørreundersøkelse blir gjennomført i fag / klasse. Elevene skal gis mulighet til egenvurdering av utført læringsarbeid. Det øker elevens læringsbevissthet og gir mer motivasjon for innsats.

 

I Læreplanen står det at lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Det betyr at læreren - etter drøftingen og diskusjonen i klasserom - beslutter hvordan undervisningsopplegget skal utformes.

 

Når læringssituasjonen ikke fungerer som den skal

Det forventes at den enkelte elev, eller klassen gjennom sin tillitsvalgte, tar opp med faglærer forhold som har med læring og samarbeidsklima å gjøre.

  • Dersom en ikke når fram, eller problemene ikke kan løses tilfredsstillende, kan elevene/klassen ta opp problemene med kontaktlærer.
  • Dersom dette ikke lykkes, anbefales tillitsvalgte å ta saken opp med avdelingsleder. Avdelingsleder vil så i samtale med tillitsvalgte og lærer, evt. hele klassen, prøve å løse saken.
  • Hvis det etter avtalt prøvetid for justering og evaluering av dette opplegget fremdeles ikke er tilfredsstillende, fremmer elevene en formell skriftlig klage til rektor.
  • Rektor og ledelsen prøver så å finne andre løsninger for å bedre opplæringssituasjonen.
     
Publisert av Magnhild Johansen. Sist endret 28.06.2016
Fant du det du lette etter?