Regler for bruk av skolens auditorier, Bodin

Auditoriene skal generelt være stengt i alle friminutt og i midttimer med unntak når klassen eller gruppa har sammenhengende time der.

• Faglærerne er ansvarlig for låsing.
• Det er ikke tillatt med mat og drikke i auditoriene.

Enkeltelever eller elevgrupper kan nytte auditoriene når det er ledig. Nøkkel må i slike tilfelle kvitteres ut og leveres tilbake i ekspedisjonen. Elev/elevgruppe er ansvarlig for orden og låsing.