Regler og retningslinjer, Bodin

Skolen forventer at elever, studenter og foresatte for elever under 18 år, gjør seg kjent med gjeldende regler og retningslinjer.

Reglementer

- gjelder for alle de fylkeskommunale videregående skolene i Nordland:

Ordensreglement
IKT-reglement
Skolebibliotekenes utlånsreglement

 

Regler og retningslinjer for Bodin:

PC-plakaten og regler for bruk av mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

Regler for prøver og heldagsprøver

Regler om oversettelsesprogram

Retningslinjer for organisert studiearbeid

Vurdering for læring - også om orden og adferd

Fravær

Retningslinjer ved konfliktløsning

 

Regler for bruk av skolens rom og utstyr:

Lærebøker og andre læremidler til utlån
Leie av PC/Mac
Regler for bruk av skolens auditorier