Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål

Vitnemål gis som dokumentasjon for bestått treårig opplæring som gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse i fag som ikke har læretid i bedrift. For å få utstedt vitnemål, må man bestå alle de fag og eksamener som læreplanene krever og man må ha et tilstrekkelig timetall. Rådgiverne kan gi mer informasjon om dette.

Førstegangsvitnemål

Noen studier har en kvote for opptak av søkere med førstegangsvitnemål. Det vil si at noen søkere med førstegangsvitnemål kan få studieplass med noe lavere poengsum enn øvrige søkere fordi de ikke må konkurrere med eldre søkere som har samlet poeng i høyere utdanning.

Hvilke studier dette gjelder kan endre seg fra år til år og fra studiested til studiested. Les mer om førstegangsvitnemål på nettsidene til Samordna opptak.

Retten til førstegangsvitnemål er regulert gjennom forskrift til opplæringslova.

Kompetansebevis

Kompetansebevis utstedes som dokumentasjon for videregående opplæring når vilkåra for å få vitnemål ikke er oppfylt. Yrkesfagelever får kompetansebevis etter gjennomført Vg2.

Dokumentert fravær

Du har anledning til å få lagt dokumentasjon av fravær som fast vedlegg til vitnemålet, fagbrevet eller kompetansebeviset der det er formålstjenlig. Kontakt kontaktlærer eller administrasjon.

Pass på papirene dine

Ta godt vare på vitnemål, kompetansebevis og annen dokumentasjon som gjelder din utdanning. Du trenger dem når du skal søke høyere utdanning, noe du kanskje skal gjøre mange ganger i løpet av livet. Dette er verdifulle dokument og du må betale for ny utskrift av vitnemål og kompetansebevis. Vær oppmerksom på at det tar tid å skrive ut ny dokumentasjon, du må påregne tre uker leveringstid.

Bestille ny utskrift

Dersom du ønsker ny utskrift av vitnemål eller kompetansebevis finner du skjema for bestilling her.

Mer om utskrift av nytt vitnemål på nettsiden til Nordland fylkeskommune
Enda mer om dette, inkludert informasjon om priser, på nettsiden til Nordland fylkeskommune