Skoleskyss

 

Alle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette. Det kan du gjøre når du har fått svar på opptak. Hvis du allerede har skoleskyss-kort og søker i god tid vil kortet være oppdatert til skolestart.

Slik søker du

Logg deg inn på https://minskyss.nfk.no/ for å søke. Første gang du bruker portalen velger du å registrere deg.

Underveis i registreringen må du fylle ut hvilken klasse du går i. Hvis du søker om skyss før du vet hvilken av parallellklassene du er i, velger du 1A - elever på studieforberedende velger ST1A, elever på elektro velger EL1A osv.

I den samme portalen kan du også melde tapt kort, oppdatere informasjon og endre adresse.

Ta vare på kortet

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer. Hvis du hadde busskort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

Det er elevens eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet ditt koster det 100 kroner for å få et nytt. Du må også varsle skolens kontor, slik at kortet blir sperra og misbruk avslørt. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.

For mer informasjon se: Fylkets side om skoleskyssRuteopplysningen i Nordland eller Utdanningsdirektoratets side om skoleskyss.

 Har du behov for ekstra skoleskyss i forbindelse med skade eller sykdom se informasjon i artikkelen om elevens fysiske arbeidsmiljø.